Trang chủ
             Giới thiệu
             Đăng ký tham dự SVĐV
             Danh sách đăng ký
             Thông báo
             Kết quả
             Liên hệ
Sao Vang Dat Viet
TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
 
TÀI TRỢ VÀNG
TÀI TRỢ BẠC
 
 
  HƯỚNG DẪN THAM GIA GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2015
 
 


HƯỚNG DẪN THAM GIA

GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2015


I- Đăng ký tham gia giải thưởng

 

1- Đối tượng và quyền đăng ký tham gia:


Tất cả các doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam, trừ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, tự nguyện tuân thủ Quy chế Giải thưởng và các qui định của cơ quan thuờng trực tổ chức giải thưởng, đều được quyền tham gia giải thưởng theo đúng hướng dẫn này.


Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia bình xét đối với tên thương hiệu chung của doanh nghiệp hoặc các thương hiệu (nhãn hiệu) thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.


2- Quy trình đăng ký tham gia:


- Lấy mẫu hồ sơ:
Doanh nghiệp có thể lấy mẫu hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng tại địa chỉ Website: http://www.svdv.net


- Khai hồ sơ:


Doanh nghiệp khai hồ sơ phải đầy đủ về nội dung và theo đúng bố cục hướng dẫn trong mẫu hồ sơ; thông tin khai trong hồ sơ phải đảm bảo tính trung thực. Khi doanh nghiệp được chọn qua vòng sơ tuyển, Ban tổ chức sẽ có đoàn thẩm định đến doanh nghiệp đánh giá và kiểm tra thực tế.


Hồ sơ làm thành 02 bộ và được đóng thành quyển khổ A4, dán gáy (không dùng gáy xoắn, kẹp file) để thuận tiện cho Ban tổ chức trong việc sắp xếp, đọc nghiên cứu hồ sơ.


II - Danh mục tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng gồm:


1.  
Phiếu đăng ký tham gia (theo mẫu)


2.  
Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


3.  
Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của thương hiệu đăng ký tham gia Giải thưởng (theo mẫu)


4.  
Maket thương hiệu đăng ký tham gia Giải thưởng (kèm theo đĩa CD bản soft copy dạng file corelDRAW12)


5.  
Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh cho các thông tin trong báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của thương hiệu đăng ký tham gia Giải thưởng:


-      
Báo cáo kiểm toán hoặc quyết toán thuế năm 2013 và 2014


-      
Xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2013 và 2014 của cơ quan quản lý thuế


-      
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Sở Khoa học Công nghệ hoặc Sở Tài nguyên Môi trường


-      
Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng


-      
Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ


-      
Các loại chứng chỉ, chứng nhận về: quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội,…


-      
Các loại huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen, chứng nhận về công tác xã hội


-      
Và các tài liệu, giấy tờ liên quan khác (nếu có).


Ghi chú:

-      Doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng nộp 02 bộ hồ sơ gốc theo danh mục hướng dẫn ở trên.

 

-      Các doanh nghiệp có thể tải mẫu hồ sơ và hướng dẫn đăng ký tham gia giải thưởng tại địa chỉ www.svdv.com và www.baodautu.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn Báo Đầu tư, các VPĐD của Báo Đầu tư trên toàn quốc để được cung cấp và hướng dẫn.

-     
Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia của Doanh nghiệp cần được nộp trước ngày 10/8/2015.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

BÁO ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 47 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: (84.4) 38450537 (Ext 345) – Fax: (84-4) 38235281

Cán bộ phụ trách: Mr. Nguyễn Chí Công – Ban Đầu tư

HP: 092 898 6886

E-mail: congnc@vir.com.vn  ; congaikido@gmail.com

   
 
svdv.net
     THƯƠNG HIỆU CẠNH TRANH QUỐC TẾ