Trang chủ
             Giới thiệu
             Đăng ký tham dự SVĐV
             Danh sách đăng ký
             Thông báo
             Kết quả
             Liên hệ
Sao Vang Dat Viet
TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
 
TÀI TRỢ VÀNG
TÀI TRỢ BẠC
 
 
  GIỚI THIỆU CHUNG
 
 


Giải thưởng Sao Vàng đất Việt dành cho thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu Việt Nam hội nhập quốc tế là một trong những nội dung trọng tâm của Cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp trẻ (DNT) và thanh niên Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giao TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội các nhà DNT Việt Nam tổ chức triển khai. UBTƯ Hội các nhà DNT Việt Nam là đơn vị thường trực tổ chức giải thưởng.


Mục đích:

  • Khuyến khích, động viên giới DNT và các DN xây dựng thương hiệu và làm ra các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ có khả năng so sánh, cạnh tranh thành công với quốc tế, sẵn sàng cho hội nhập quốc tế.
  • Tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, qua đó xây dựng uy tín hàng hoá, dịch vụ, thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.
  • Hình thành một danh hiệu và biểu tượng chung cho sản phẩm, thương hiệu Việt Nam đạt đẳng cấp cạnh tranh quốc tế, tạo thuận lợi và tăng cường lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm, thương hiệu này trên thị trường.

Đối tượng:

Đối tượng xét trao giải là các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của các DN do hội viên DNT quản lý và các doanh nghiệp khác có tư cách pháp nhân Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế, qui mô, lĩnh vực hoạt động, có đăng ký tham dự Giải thưởng theo đúng qui định.

   
 
     THƯƠNG HIỆU CẠNH TRANH QUỐC TẾ